جستجوی پیشرفته در محصولات 
تعداد سفارشات

افزودن به سبد خرید
     
برای مسدود کردن محل عبور وسایل نقلیه ...
قیمت واحد : ريال
حداقل خرید : 
تعداد سفارشات

افزودن به سبد خرید
     
برای تست عایقی کابل فشار متوسط وقوی
قیمت واحد : 1,297,890,000 ريال
حداقل خرید : 
تعداد سفارشات

افزودن به سبد خرید
     
Primary current injection
قیمت واحد : 893,200,000 ريال
حداقل خرید : 
تعداد سفارشات

افزودن به سبد خرید
     
مناسب برای دستگاه های صنعتی و فروشگاهی ...
قیمت واحد : 19,000,000 ريال
حداقل خرید : 
تعداد سفارشات

افزودن به سبد خرید
     
برای تست روغن ترانس ازدستگاه تست روغن ...
قیمت واحد : 1,582,440,000 ريال
حداقل خرید : 1 
تعداد سفارشات

افزودن به سبد خرید
     
زمانگیری عملکرد سوئیچ قدرت بین نیروگاه و ...
قیمت واحد : 256,036,000 ريال
حداقل خرید : 1 
تعداد سفارشات

افزودن به سبد خرید
     
میکرو اهم متر - تست کنتاکت رزیستانس - ...
قیمت واحد : 399,200,000 ريال
حداقل خرید : 1 
تعداد سفارشات

افزودن به سبد خرید
     
استریل میکروسکوپ جهت انجام عمل
قیمت واحد : 1,150,000 ريال
حداقل خرید :

سبد خرید
هیچ خریدی ثبت نشده است
نقشه سایت    RSS