پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارك علم و فناوري خراسان سازماني است در مشهد مرکز استان خراسان رضوی مستقر است این سازمان وسيله کارشناسان حرفه اي مديريت مي شود بالا بردن فرهنگ نوآوری و در پی آن تولید ثروت هدف اصلي پارک علم و فناوری خراسان می باشد که در این زمینه همه تلاش علمی و عملی خود را به کار برده است ایجاد رقابت سازنده ميان شركتهاي مستقر در پارك و مؤسسه هاي متكي بر علم و دانش یکی از کارهایی است که این سازمان در رسیدن به اهداف خود از آن بهره گرفته است. براي دستيابي به اين هدف KSTP یا همان پارک علم و فنآوری خراسان ، جريان دانش و فناوري را در ميان دانشگاهها ، مؤسسه هاي تحقيق و توسعه، شركتهاي خصوصي و بازار مديريت مي كند و مراکز رشد را جهت رسیدگی به رشد شركتهاي متكي بر نوآوري را از طريق مراكز رشد و فرآيندهاي زايشي ایجاد نموده است.KSTP همچنين خدمات مناسب ديگري به همراه فضاهاي كاري و تسهيلات با كيفيت بالا فراهم مي نمايند. اين پارك براساس اساسنامه خود و درچارچوب قوانين مصوب و با اهداف ذيل فعاليت مي نمايد.

توسعه اقتصاد دانش محور و در پی آن کمک با بالا بردن ثروت در جامعه
تجاري سازي نتايج تحقيقات و تحقق ارتباط بخش هاي تحقيقاتي و توليدي و خدماتي جامعه
رشد شركتهاي متكي بر دانش و افزايش قدرت رقابت
كمك به جذب دانش فني و سرمايه هاي بين المللي و داخلي
افزايش حضور و مشاركت تخصصي شركتهاي فناور داخلي در سطح بين المللي
حمايت از ايجاد و توسعه شركتهاي كوچك و متوسط فناوري و حمايت از مؤسسه ها و شركتهاي تحقيقاتي و مهندسي نوآور با هدف توسعه فناوري و كارآفريني.
تاریخ آخرین بروز رسانی :جمعه - 5 شهریور 1393 - 23:7 ..::.. تعداد بازدید این صفحه : 1998
نقشه سایت    RSS